nu var det ju ett tag sedan hon sprang ut, glädjeruset har förmodligen svalnat en del, men tanken på att hon är fullständigt fri tror jag får henne att hoppa högt.
blomsterflickan
som ordspråksboken 16:3 beskriver så bra  "lägg allt du gör i herrens hand så kommer dina planer att lyckas"